0844621111     0844621111

CƠ CHẾ VÀ CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NẾU CÓ

Bước 1: Khi có tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh giữa người thợ ( người bán ) và người dùng khách hàng trên sàn workerbooking.com, các bên nên ưu tiên thương lượng trực trực tiếp để tìm ra giải pháp hài lòng cho cả hai bên.
Bước 2: Nếu việc thương lượng trực tiếp không thành công, các bên có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của sàn workerbooking.com để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại. 
Đầu mối tiếp nhận thông tin giải quyết tranh chấp: 
Hotline CSKH: 0844621111
Email: bookingworker2022@gmail.com  
Bộ phận hỗ trợ khách hàng của sàn workerbooking.com sẽ tiếp nhận, xác minh và xử lý tranh chấp hoặc khiếu nại trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của sàn workerbooking.com có thể đưa ra các giải pháp cho bên được xác minh là chịu thiệt hại từ tranh chấp như: xin lỗi, bồi thường, sửa chữa, thay thế, hoàn trả, điều chỉnh, bổ sung, xóa bỏ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho người thợ hoặc người dùng khách hàng.
Bước 3: Nếu các bên đồng ý với giải pháp của bộ phận hỗ trợ khách hàng của sàn workerbooking.com, các bên sẽ thực hiện giải pháp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo giải pháp. 
Bước 4: Nếu các bên không đồng ý với giải pháp của bộ phận hỗ trợ khách hàng của sàn workerbooking.com, các bên có quyền khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại, sàn workerbooking.com có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch, dịch vụ hoặc người thợ bị tranh chấp, cũng như hỗ trợ các bên trong việc liên lạc và trao đổi thông tin.